Kinesisk Medicin

Kinesisk medicin bygger på et fundament af mere end 2.500 års kinesisk medicinsk praksis, der omfatter forskellige former for akupunktur, kostterapi, massage (tui na), motion (qi gong) og urtemedicin.

Qi
Kinesiske filosoffer og læger så det indbyrdes forhold mellem universet og menneskene og betragtede menneskenes Qi (energi) som et resultat af vekselvirkningen mellem Himlens og Jordens Qi.
Qi’s funktion er kort fortalt at omdanne, transportere, holde oppe, løfte, beskytte og varme.

qi

Yin og Yang
Det kinesiske tegn for Yin og Yang relaterer til den skyggefulde og den solbeskinnede side af et bjerg. Al kinesisk medicinsk; fysiologi, patologi og behandling kan i sidste instans reduceres til Yin og Yang.

yinyang

De fem elementer
Elementerne beskriver mønstre i naturen og benyttes som metode til at forstå sygdomme. Elementerne er Træ, Ild, Jord, Metal og Vand.

fivelements

Træ Ild Jord Metal Vand
Forår Sommer Sensommer Efterår Vinter
Vind Varme Fugt Tørke Kulde
Grøn Rød Gul Hvid Sort
Lever Hjerte Milt Lunger Nyrer
Øjne Tunge Mund Næse Ører
Sener Blodkar Muskler Hud Knogler

Først da spurgte han den himmelske lærer, idet han sagde: “Jeg har hørt, at i de ældste tider gennem forårenes og efterårenes omskiftelser levede menneskene mere end et hundrede år. De blev ved med at være i bevægelse, var rørige, arbejdede og blev ikke svækkede. Men i vores tid bliver menneskene ikke mere end halvtreds år gamle, så er de svækkede i deres bevægelsesevne og arbejdsformåen. Skyldes det, at tiden og omstændighederne er anderledes eller skyldes det, at menneskene svigter og fejler?”

Qi Bo svarede: “De ældste tiders mennesker kendte dao, levede i overensstemmelse med yin og yang, tilegnede sig på fredelig vis kunstarterne og indsigten i lovmæssighederne (for at nære livet). De spiste og drak med mådehold, stod op og gik til ro i et regelmæssigt mønster, overdrev ikke arbejde og gøremål og undgik udmattelse. Derfor var der harmoni mellem deres ånd og krop, og derfor døde de ikke, før deres himmelske år var levet til ende mere end et hundrede år efter deres fødsel (“himmelske år”: De realiserede fuldt ud det livspotentiale, den før-himmelske qi, som de blev født med, gav dem).

– Den Gule Kejser